Indlæg i bladet Arbejdsgiveren

I 1967 kom de første gæstearbejdere fra blandt andet Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien til Danmark. De blev inviteret af danske arbejdsgivere, fordi der manglede arbejdskraft til de fabrikker, der var med til at skabe økonomisk gode tider i 1960’erne. Fra både arbejdsgivernes og samfundets side var der mange fordele i det.

I 1970 skrev direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jens Fisker, et indlæg i bladet under titlen ”Velkommen, Mustafa”. Her kan du læse hans argumenter.

KILDE

"Vi har god brug for en arbejdskraftreserve til erstatning for den, der forsvinder - og gæstearbejderne er særlig velkomne. Først og fremmest fordi denne reserve intet koster os i modsætning til en reserve bestående af arbejdsløse eller husmødre. Har vi ikke brug for arbejdskraften, kan den jo udvises.

Byrden ved at holde en reserve falder herved på gæstearbejderen personligt eller hans hjemland. Gæstearbejderen bringer normalt hverken kone eller børn med. Det betyder, at vort erhvervsliv kan vokse hurtigere, idet der ikke kræves sekundære investeringer i børnehaver, skoler, boliger, og hvad der ellers følger af at have familier.

Endelig er gæstearbejdere særligt velkomne, fordi vi kun behøver at foretage ganske ringe investeringer i nybygninger og maskiner for at sætte dem i gang - de har intet imod forskudt arbejdstid." 

Normalsider:0.79'
 


Arbejdsgivere: ”Velkommen, Mustafa!”
Danske arbejdsgivere inviterer tusindvis af fremmede til Danmark for at arbejde på deres fabrikker. Nogle frygter, at landet slet ikke har plads til alle gæstearbejderne.

I løbet af 1970 er 10.000 fremmede fra Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien kommet til Danmark. Nu er der omkring 12-13.000 indvandrere fra de områder i landet. De er blevet hentet hertil til jobs på eksempelvis skibsværfter og konservesfabrikker, som der mangler danskere til at besætte.

Gæstearbejdere er billig arbejdskraft

De fremmede, der kommer til landet, er som regel enlige mænd uden kone og børn. Direktøren i Dansk Arbejdsgiverforening, Jens Fisker, ser det som en klar fordel for økonomien at hente dem til det danske arbejdsmarked.

”De fremmede koster os intet i modsætning til arbejdsløse eller husmødre. Vi skal ikke investere i børnehaver, skoler og boliger til deres familier. Og har vi ikke brug for arbejdskraften, kan den jo udvises,” skriver direktøren i et blad.

 

Folketinget vil bremse indvandringen

Ikke alle er dog begejstret for, at strømmen af gæstearbejdere skal fortsætte mod Danmark. Der er nemlig udsigt til, at arbejdsløsheden for danskere igen vil stige. Desuden frygter man, at de fremmede vil ophobe sig i landet.

Derfor vil mange politikere i Folketinget stoppe med at give arbejdstilladelser til de fremmede. Man håber, at det kan bremse den store indvandring. Tiden vil vise, om Danmark har nået grænsen for, hvor mange fremmede der er plads til her.

RELATERET

Oliekrise og sparetider


Grønland hjemmestyrer!
Danmark anerkender grønlændere som et særligt folk, og Grønland får hjemmestyre. Grønlændere bestemmer nu mere selv inden for rigsfællesskabet.