På besøg hos Tante Johanne i 1927
FAG: HISTORIE    MAGASIN-ÅRGANGE 1920'erne
KLASSETRIN: 1. - 10. Specialklasser og –skoler    LEKTIONER: 4-5
Udviklet af Den Gamle Bys undervisningsafdeling til brug ved skolebesøg i Den Gamle By.

Tante Johanne inviterer eleverne indenfor i sin stue fra 1927. Hun har ikke børn selv, men er altid glad for selskab og en hjælpende hånd i huset. Eleverne går med Tante på indkøb og løb ærinder for byens boghandler og isenkræmmer. Alt efter gæsternes alder og interesse er Tante altid med på en leg og højtlæsning af eventyr.

Det nære, dagligdags liv i ”På besøg hos Tante Johanne i 1927” perspektiveres gennem Den Gamle Bys sanselige historiske miljø fra dette årti. I dragt, rolle og med en ny identitet tager eleverne på en tidsrejse, hvor de interagerer med hinanden og personer i museets levendegørelse.

Formålet med dette forløb er
• at give elever med lavt abstraktionsniveau, vanskeligheder med forestillingsevne, kommunikation og socialt sammenspil adgang til læring og oplevelse på museum
• at give eleverne oplevelse af og indsigt i levevis i 1920’erne
• at eleverne oplever forskelle og ligheder fra dengang og nu
• at eleverne oplever og erkender udviklingen i samfundet såvel som i boformer, normer og omgangstone?

Lærerens opgave
At forberede eleverne på museumsbesøget ved at gennemgå forberedelsesmaterialet, der indeholder en power point præsentation med fotos og tekst med forløbsindhold, information om perioden, en lærervejledning, kort over museet, instruks til rollespil med navneliste samt regler for opførsel.

Forberedelsesmaterialet og forløbet Materialet kan differentieres, så det passer til elever på forskellige niveauer, deres evner og forudsætninger.

NB! Forberedelsesmaterialet tilsendes ved booking af forløbet gennem Den Gamle By undervisning@dengamleby.dk.

Formålet med forberedelsesmaterialet Forberedelsesmaterialet oplyser om tiden, afklarer hvad der forventes af eleverne på museet, gør dem trygge, samt pirrer deres nysgerrighed.

Vi arbejder med den store historie i den lille. Med udgangspunkt i kendte temaer som familieliv, leg, arbejde, handel og mad oplever eleverne tendenser, normer og nødvendig i datidens samfund.

Efter forløbet
Da er det lærerens opgave at få sat elevernes læring fra Den Gamle By i sammenhæng med det, man arbejder med i klassen, samt at relatere til sporene fra dengang i nutiden, så eleverne får udvidet deres historiebevidsthed og forstår, hvordan mennesker – de selv – er en del af den udvikling, der finder sted i et samfund.


Kompetenceområde
Den Gamle Bys specialforløb er rettet mod både elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer.

Kompetencemål
Gennem dialog med personer i museets levendegørelse, sanseoplevelser og førstehåndserfaringer bliver historien og fortiden konkret: Fortiden opleves som nutid.?Herved muliggøres kompetencemålet: Eleven oplever, erfarer og reflekterer over før-ognu og historiske forandringer.?

LÆRERVEJLEDNING

HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Alle elevopgaver til Magasinet – kulørt stof til eftertanke er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Equae velitio dipsae officium verum volentiores quis non pa nis milit, sus dolore namusamusam dolentia si accusdam et min pro tempor rempossi que solo tolksjdflk.