Livet i 1970´erne
FAG: HISTORIE    MAGASINET: 1970'erne
KLASSETRIN: 7. - 9. klasse    LEKTIONER: 8-10
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

Hvilke forandringer prægede familielivet i 1970´erne? På hvilke måder kan 1970´erne siges at have haft betydning for den måde, vi lever på i 2017?

Familieliv i 1970’erne
FAG: HISTORIE, SAMFUNDSFAG    MAGASINET: 1970'erne
KLASSETRIN: 8. - 10. klasse    LEKTIONER: 4-5
Udviklet af Den Gamle Bys undervisningsafdeling til brug ved skolebesøg i Den Gamle By.

Familieliv perspektiveres gennem Den Gamle Bys boliger fra dette årti. I forløbet skal eleverne udforske 4 forskellige boliger i Den Gamle Bys moderne bydel, som repræsenterer forskellige familieformer fra den tid.

Energikrisen i 1973
FAG: HISTORIE    MAGASINET: 1970'erne
KLASSETRIN: 6. - 7. klasse    LEKTIONER: 6-7
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

Hvad var energikrisen i 1973 og hvordan påvirkede den dagligdagen for danskerne på både kortere og længere sigt?

Censur, sex og moral i 1920´erne
FAG: HISTORIE    MAGASINET: 1920'erne
KLASSETRIN: 7. - 9. klasse    LEKTIONER: 9-11
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

Hvordan og hvorfor begyndte man at tale mere åbent om emner som sex, ægteskab og abort i 1920´erne?

På besøg hos Tante Johanne i 1927
FAG: HISTORIE    MAGASINET: 1920'erne
KLASSETRIN: 1. - 10. Specialklasser og –skoler    LEKTIONER: 4-5
Udviklet af Den Gamle Bys undervisningsafdeling til brug ved skolebesøg i Den Gamle By.

Det nære dagligdagsliv i ”På besøg hos Tante Johanne i 1927” perspektiveres gennem Den Gamle Bys sanselige historiske miljø fra dette årti. I dragt, rolle og med en ny identitet tager?eleverne på en tidsrejse, hvor de interagerer med hinanden og personer i museets levendegørelse.HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Magasinet henvender sig særligt til Folkeskolens udskoling. Opgaver til Magasinet er tilpasset dansk- og historiefagene og tager udgangspunkt i Fælles Mål (2014).

Som lærer kan du plukke opgaver, som passer ind i netop dit forløb. Du kan vælge artikler og opgaver, som beskæftiger sig med et enkelt årtis særkende, eller du kan finde materiale fra forskellige årtier, som giver perspektiv på tværs. Til alle opgaver er udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

God fornøjelse!