Familieliv i 1970’erne
FAG: HISTORIE, SAMFUNDSFAG    MAGASIN-ÅRGANGE 1970'erne
KLASSETRIN: 8. - 10. klasse    LEKTIONER: 4-5
Udviklet af Den Gamle Bys undervisningsafdeling til brug ved skolebesøg i Den Gamle By.

Familieliv i 1970’erne perspektiveres gennem Den Gamle Bys boliger fra dette årti. Forløbets aktiviteter styres af en guide fra Den Gamle By. Først er der en kort introduktion, hvorefter eleverne i fire grupper arbejder med hver sin bolig og familieform i 1974-kvarteret. De skal undersøge, beskrive og forberede præsentation for resten af klassen.

Derefter går klassen samlet rundt til lejlighederne, som præsenteres af grupperne, og hvor der er mulighed for diskussion, refleksion og perspektivering i forhold til formålene.

Formålene med dette forløb er
• at eleverne oplever forskellige familie- og boformer fra 1970’erne
• at eleverne ser på forskelle og ligheder fra dengang og nu samt relaterer dem i forhold til tidsperiode og forskellige familie- go boformer
• at eleverne kan vurdere forskelle i kønsrollemønstre i forskellige tider og familieformer
• at eleverne opnår forståelse for, på hvilke måder tendenser i 1970’erne har haft betydning for vores samfund i nutiden. Forskelle og ligheder.

Lærerens opgave er dels at forberede eleverne på museumsbesøget med hensyn til historisk gennemgang af perioden og deres engagement i emnet og dels under besøget hjælpe eleverne på vej med opgaverne ved at stille åbne spørgsmål og opfordre dem til at være nysgerrige.

Hensigten med opgaverne er at lægge op til videnssøgning, refleksion og samtale. Vi arbejder med den store historie i den lille. Med udgangspunkt i et kendt tema – familieliv – undersøger vi vilkår og tendenser i datidens samfund og i udviklingen frem mod i dag.

Efter forløbet er det lærerens opgave at få sat elevernes læring fra Den Gamle By i sammenhæng med det, man arbejder med i klassen både før og efter forløbet, samt at relatere til sporene fra dengang i nutiden, så eleverne får udvidet deres historiebevidsthed og forstår, hvordan mennesker – de selv – er en del af den udvikling, der finder sted i et samfund.

NB! En aktør til at lede forløbet sammen med læreren kan bookes gennem Den Gamle By på undervisning@dengamleby.dk


Kompetenceområde
Kontinuitet og sammenhæng samt Historiebrug.

Kompetencemål
Gennem den sanselige oplevelse af 1970’ernes boliger, der fungerer som elevens egne førstehåndserfaringer bliver historien og fortiden konkret. Målet er at eleven på baggrund af et kronologisk overblik kan forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. Dette skal være med til at udvikle elevernes historiske bevidsthed og styrke deres indsigt i, at mennesker selv, deres livsvilkår og samfund er formet af historiske udviklingsprocesser.

LÆRERVEJLEDNING

HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Alle elevopgaver til Magasinet – kulørt stof til eftertanke er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Equae velitio dipsae officium verum volentiores quis non pa nis milit, sus dolore namusamusam dolentia si accusdam et min pro tempor rempossi que solo tolksjdflk.