Anmeldelse af Josephine Bakers optræden i København 19. juni 1928

Måden at omtale fremmede var i 1920’erne ganske anderledes. ”Neger” var almindeligt brugt til at beskrive mørklødede mennesker, mens der var andre grovere eksempler på tidens racistiske verdensbillede. Nedenfor ses et uddrag fra en anmeldelse, der blev bragt den 21. juni i Jyllands-Posten. Det var typisk for mere konservative kredse i Danmark at fordømme nøgenhed og moderne fortolkninger af klassiske danse og musik.

KILDE

"Niggertøsen.

Kjøbenhavn, 19. Juni.

           

(…) Det er med det største Ubehag, man griber Pennen for at give Læserne et Begreb om, hvor dybt Josephine Baker, der paastaar, at hun er et rigtigt Menneske, og maaske endog vil hævde, at hun er Kvinde, sænker Niveauet for at kunne holde Interessen for sine Præstationer vedlige.

For den, der har set hende i den Film, som nu vist snart kjendes af hele Kjøbenhavn og Provinsen med, var det ikke noget nyt at se den lange, smalle Skikkelse vrikke, sprælle, kure hen ad Gulvet, jonglere med Arme og Ben, at se det abeagtige Ansigt med den store, tyklæbede Mund vrænge, at se de stereotype Neger-Step og groteske Bevægelser, at se det uskjønne Hoved, der på Grund af det klistrede korte Haar har en vis Lighed med en Sælhund, at se det store hvide Gebis.

Der var i det altsammen ikke mere egentligt Talent, end man saae i Filmen. Men der kan vel heller ikke udfoldes Talent i en Præstation, hvis vigtigste Virkemiddel er en forbløffende Mangel paa Blufærdighed, en for Skjønhed kemisk fri, med barokke Paafund, abeagtige Løjer, negerdrastiske Stillinger og Bevægelser ensformigt spækket Akrobatik, som Damen antageligt selv vilde anse for haabløst kjedsommelig, hvis hun ikke blottede sin Krop hensynsløst, hvis hun ikke gik til den yderste Grænse af Sømmelighed.

Mon der ikke efterhaanden sneg sig en vis Forstemthed ind over Tilskuerpladsen ved Tanken om, at et Væsen, der dog har en vis Lighed med et Menneske, en Kvinde, kan bekvemme sig til at prostituere sig i den Grad, som Josephine Baker gjør med den allerstørste Frejdighed. Det var i Sandhed meget lidt, hun beholdt for sig selv, og det vil efter den skjønne Liberalitet, Kjøbenhavns Politi, som nok ved denne Lejlighed har overtaget Censurens Rolle, her har udvist, ikke være muligt at stille den allerringeste Fordring til Blufærdighed i offentlige Forlystelser.

Forøvrigt maa man indrømme, at den lyst chokoladefarvede Dame, der ikke kan synge, ikke danse, ikke spille Komedie, men nok efterligne en Struds, der lægger et Æg og kigger efter det, saaledes som en plump Klown i Cirkus vilde gjøre det, i Retning af Frimodighed havde fremragende Rivalinder blandt de mange Wiener-Danserinder, der stillede deres intimeste Yndigheder til Skue med en Frejdighed, der fik en til at tro, at man saa Syner (...)"

Normalsider:2.12'
 


Negerdans i København
Midt i juni gæstede den verdensberømte danser Josephine Baker København, hvor hun blandt andet optrådte i et show på Dagmarteatret og bagefter på en natklub. Hendes nøgne, brune bryster vakte stor opsigt og vild forargelse.

Josephine Baker er allerede berømt og berygtet, for hun har optrådt i Paris siden 1925, og rygterne om hendes skøre danse og komiske kostumer har for længst nået Danmark. Hele 3.000 københavnere tog derfor imod hende på hovedbanegården, og Dagmarteatret var propfyldt til forestillingen. Ingen blev skuffede, for Josephine Baker optrådte både i bananskørt som struds og viste brysterne frem.

Nøgne bryster og moralske skrubler

Mange har dog også været stærkt forargede over den amerikanske danser og var det allerede på forhånd. Præsten Einar Ege har for eksempel længe talt for, at Josephine Bakers besøg i Danmark skulle forbydes for ikke at nedbryde den gode moral.

Mange har bakket op om hans krav, men selvom det klart burde overskride den gældende lovgivning at vise nøgne bryster, ville Københavns politimester ikke skride til forbud. Politimesteren forklarer, at politiet ingen vedtægter har at forholde sig til i denne specielle sag, og desuden har han slet ikke lyst til "at forbyde noget, der er så yndigt".

Baker er en barnlig halvneger

Den konservative generalkonsul Johan Hansen har tidligere pointeret, at vi i Danmark efterhånden er så langt ude i dyrkelsen af negerkomik og negerdans, at det er helt ude i hampen. Det syn går igen i avisernes anmeldelser fra Josephine Bakers forestilling. Dagbladet Politiken gør hertil opmærksom på, at danseren ikke er helt neger og derfor ikke ejer noget af den humor og naturlighed, man trods alt plejer at se hos negrene.

Arkitekten Poul Henningsen tager hende dog varmt i forsvar og mener, at hun netop er præget af negrenes naturlighed, at hun er "en barnesjæl i dyreham". Henningsen ved nok, hvad han taler om. Han fulgte Josephine Baker fra Dagmarteatret til natklubben, hvor han fra cocktailbaren beundrede hende endnu en gang.

RELATERET

Forfatteren Thøger Larsen død


Tom Kristensen aktuel igen
En af tidens største digtere og forfattere er klar med værket "Verdslige Sange". Han udforsker det kaos, som han mener, at verden står i efter verdenskrigen.