Kåde råd til unge

I 1920'erne begyndte man at diskutere normer for kærlighed og ægteskab mere åbent end i de foregående årtier. Der blev skrevet også om unges forhold.

En meget populær håndbog om den rette opdragelse af unge kvinder blev E. B. Duffeys "Kvinden som ung Pige, Forloved og Gift". Den var oversat fra fransk og udkom første gang i 1918. Her fortæller Duffey om farerne ved at være for kysseglad:

KILDE

"Upassende fortrolighed

Med hensyn til dette punkt kan man ikke nok værne de unge Piger. (…) Kys tages og gives, og den unge Pige, der sætter sig til Modværge, anses ofte for at være koket eller affekteret. En Vægring betragtes undertiden som en Opmuntring til at lade sig Kysset frarøve.

Den, der udsættes for noget saadant, bør hellere roligt og uden Modstand give efter end vedblive med sin Modstand: thi hun kan senere let tilkendegive den paagældende Person, at han har paadraget sig hendes Mishag.

 

Kys

Unge Piger bør ikke kysse andre end deres Forlovede, og ikke engang paa ham bør de ødsle for meget med deres Ømhedsbeviser. Kan de ikke uden at stille sig selv i falsk Belysning, f. Eks. i en Panteleg, unddrage sig et Kys, bør de i saadanne Tilfælde forholde sig fuldkommen rolige og passive.

 

Pigens Ansvar

Dette Ansvar har ikke udelukkende til Formaal at bevare vordende Hustruer kyske og rene for deres Mænd, men er ogsaa beregnet paa at bevare Mandens Renhed. Den unge Pige ved i Reglen ikke, men jeg mener, hun bør vide det, at Mandens Lidenskaber vækkes meget lettere og hæftigere end hendes egne.

En vis Letfærdighed i Manerer og Optræden, hvori den unge Pige tankeløst - og uskyldigt, naar hun ikke kender Følgerne - gør sig skyldig i overfor Manden, kan opvække hans Lidenskaber saaledes, at han, om han i hendes Nærværelse behersker sig, iler direkte fra hende i en falden Kvindes Arme."

Normalsider:1.45'
 


Min mand vil forlade mig! Hvad skal jeg gøre?
Fru Rasmussens brevkasse

Kære fru Rasmussen

Jeg er i en situation, hvor min mand efter fire års lykkeligt ægteskab ønsker at forlade mig. Han har fået den idé, at vores samliv ikke er, som det skal være. Han er 35 år, og jeg er 26, og vi har ingen børn. Hvad skal jeg gøre?

Nu siger han, at han vil leve livet og more sig på enhver måde. Jeg har kendt ham, siden jeg var barn og altid elsket ham. Jeg har aldrig kendt andre, og det bebrejder han mig. Af og til taler han ikke til mig i lang tid, somme tider måneder igennem. Jeg ved, at der ikke er nogen anden kvinde for ham. Han siger, jeg er for uselvstændig og bøjelig, men det er jo for hans skyld.

Hvad skal jeg dog gøre? Jeg tænker også på, hvem der skal tage sig af mig, hvis han forlader mig.

Den ulykkelige

 

 

 

Kære Den ulykkelige

Det ægteskab kan du godt redde, hvis du er klog nok til at forstå din mands behov for spænding og afveksling. Han vil "leve livet", og det kan han lige så godt gøre sammen med dig, når han ikke har en anden kvinde.

Skønt du i dit brev giver udtryk for, at du er en eftergivende skabning, har jeg en mistanke om, at du på dette punkt altid har været den bestemmende. Deres mand trænger til at se mennesker i hjemmet, og han trænger til, at du og han en gang imellem går ud og morer jer sammen.

Jeg opfordrer til, at du viser din mand større hengivenhed. Han trænger til, at du viser din kærlighed, for det er aldrig nok bare at sige det med ord. Der må handlinger til, og du må prøve at forstå et sind, der er meget forskelligt fra dit eget. Men hvis du virkelig elsker ham, kan du også hjælpe ham - og dermed dig selv.

Din hengivne fru Rasmussen

RELATERET

Skal man have penge nok for at gifte sig?


En bid til tiden
Læs, hvad der er på ugemenuen, og få opskriften på en af tidens lækre desserter.