Thøger Larsens digtsamling "Vejr og Vinger"

Forfatteren Thøger Larsen fra Lemvig var som digter optaget af det danske landskab og de skiftende årstider med udsyn til verdensrummet. Poeten blev optaget i den danske kulturkanon i 2006 med sit lyriske værk ”Den danske Sommer” (1914).

Hans forfatterskab er dog omfattende, og i 1923 udgav han også digtsamlingen ”Vejr og Vinger”, der omfatter endnu et hyldestdigt til solens årstid.

KILDE

"Sommervise

Du danske Sommer, jeg elsker dig,
skønt du saa ofte har sveget mig.
Snart kolde Farver i Sky og Vand,
snart nøgne Piger ved hver en Strand.
          Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver Gang du ler.

Du er i Sindet jo lunefuld,
dog Hjertet inderst er pure Guld,
et Eventyr er dit glade Navn,
og Blomster lyser ud af din Favn.
          Korn, Korn, Korn
i Drømme gror under Maanens Horn.

Naar dine Bølger mod Bredden gik,
beruset blaa som Gudinders Blik,
en Ungdom jubled din Lovsang ud,
kun klædt i Solskin og brunet Hud.
          Ned, ned, ned
til Daab i Glemsel og Evighed!

Og naar du strakte med aabent Sind
de lyse Nætter i Himlen ind,
imens det dufted af Hyld og Hø,
vi bad: Lad Drømmen dog aldrig dø!
          Ak, ak, ak!
Vort Hjerte svulmed af Tro og Tak.

Og stundom ud af din fulde Glød
sprang Lyn fra Skyen i Jordens Skød,
og Tordenlatter og Tordenregn
din Troldom spændte fra Egn til Egn.
          Vild, vild, vild
er, skønne Sommer, din Kraft og Ild.

Du danske Sommer, min Hilsen tag,
du lyse Nat og du lyse Dag!
Gaar tit du kold over Landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
          Ja, ja, ja,
jeg ved, dit Hjerte er Guld endda."

Normalsider:1.34'
 


Forfatteren Thøger Larsen død
Den danske sommers hyldestdigter er gået bort. Han efterlader Danmark et poetisk forfatterskab om landets natur og luner.

En af vor tids store, litteraturpersoner har skrevet sit sidste værk. Han nåede at skænke sine landsmænd såvel noveller, artikler og udgav en enkelt roman, men som lyriker vil vi huske ham bedst.

Han kredsede om det fjerne kosmos og var ivrigt astronomisk interesseret og foretog litterære vandringer i naturen og det nære. Med hans ord vil vi fremover ære vores danske, omskiftelige sommervejr.

Thøger Larsen døde i sin hjemstavn, Lemvig, 53 år gammel.

RELATERET

Negerdans i København


Tom Kristensen aktuel igen
En af tidens største digtere og forfattere er klar med værket "Verdslige Sange". Han udforsker det kaos, som han mener, at verden står i efter verdenskrigen.