Den farlige onani
I 1920'erne begyndte man at anskue mange private eller hjemlige forhold som samfundsanliggender, der krævede vejledning. Derfor kom der mange bøger, der skulle oplyse om den rette måde at lave mad, holde hus, opdrage børn og andet. Sundhed var et andet tema. Oplysning om seksuelle forhold vandt så småt indpas i 1920'erne og blev i høj grad behandlet som et sundhedsemne. Onani blev anset for at være farligt både for legemet og forstanden og kunne set med samtidens øjne føre til mange slags forbrydelser. Det blev derfor kaldt for "selvbesmittelse". Her er der råd i en opdragelsesbog til bekæmpelse af onani:
KILDE

Tidlige Vaner

Det er ikke sjældent, at Barnet allerede i en meget tidlig Alder faar saadanne hemmelige, stygge Vaner, medens det endnu har en meget uklar Forestilling om ret eller Uret i disse Ting. Da er det Moderen, som trods alt for en stor Del bærer Skylden. Ofte ligger Aarsagen ogsaa i manglende Renlighed og Properhed angaaende Kønsdelene. Urenlighed fremkalder Kløe og Svie, og saaledes vænner Barnet sig til Lasten.

 

Daarligt Selskab

Ingen Moder bør nogensinde tillade sit Barn at sove sammen med Legekammerater eller Tyende. Denne Regel forekommer maaske stræng, men maa alligevel nøje iagttages. En eneste Nat, tilbragt i daarligt Selskab, kan ødelægge mange Aars Paapasselighed. Et Barn burde derfor aldrig blive Natten over hos Bekendte for at gøre deres Børn Selskab, men kan dette ikke undgaas, bør Børnene sove i forskellige Værelser. En saadan almindelig Mistænksomhed kan maaske forekomme uretfærdig, men jeg ved dog, at mange Børn, der i alle Henseender er velopdragne og med gode Anlæg, alligevel er behæftede med denne Uvane.

(...)

Behandlingen

Flittig Afvaskning af Kønsdelene med koldt eller varmt Vand medfører ofte en gavnlig Virkning. Et lunkent Sædebad, taget i Fristelsens Øjeblik, er meget fordelagtigt. Føden maa være enkel; alle ophidsende og krydrede Spiser er forbudte. En stillesiddende Levevis maa undgaas og erstattes med legemlig Bevægelse, Beskæftigelse og virksomt Arbejde. Det er af største Betydning, at ophidsende og fantastisk Læsning undgås. (...)

 

(Fra E. B. Duffey: Kvinden som ung Pige, Forloved og Gift. Skrevet af en Kvinde om og til Kvinder. Aktieselskabet Ørnens Bogforlags Ekspedition, København 1918, s. 47-49 og 52)

Normalsider:1.54'
 


Ung sex på disken
Sex er kommet for at blive, og som noget nyt kan anvisninger om emnet nu erhverves. Man taler mere åbent end tidligere om unge og seksualitet.

Bøger om dagligdags sager som madlavning, husholdning og hygiejne er blevet in og kan købes i boghandlen. Så kan folk få et godt liv efter de anvisninger, som videnskaben giver og samfundet trives bedst med. Også på det seksuelle område dukker anvisninger op.

Moderlige råd til sengekanten

Skrifterne skal lære blandt andre unge ægtepar at have et sundt samliv med mådehold. For eksempel må manden forstå, at han ikke bør misbruge sine ægteskabelige rettigheder til at kræve kønslig omgang under hustruens menstruation. Oplysning om seksualitet har stor betydning for de unge.

Emnet er meget ømtåleligt, men det er ikke desto mindre nødvendigt, at moderen taler rent ud om det. Det skal ske i en venlig tone. Alt, hvad der siges, bør være sagt godt og kærligt, og det bør siges roligt, men med den alvor, det fortjener.

Onani er skadeligt

Moderen bør nænsomt fortælle om de kønslige forhold, som den unge sikkert ikke hidtil har haft nogen anelse om. Alt vil da for den unge få en helt anden dybere betydning, end når han eller hun bare taler letsindigt med kammeraterne om det. Den unge skal gives et dybt indtryk af sin krops hellighed.

Især må moderen igen og igen understrege, at onani er skadeligt og umoralsk. Dette er især vigtigt at gøre over for den unge pige, der jo senere skal kunne se sin mand i øjnene med god samvittighed.

Pigen har særligt ansvar

Den unge pige har også et særligt ansvar, når hun er blevet forlovet. Hun skal nemlig ikke blot passe på sin egen dyd, men også på den unge mands. For unge mænd kan så nemt blive opflammet af tankeløs flirt, og man risikerer, at de går til prostituerede. Dette er ikke alene moralsk forkasteligt, men kan også give kønssygdomme. Det er med andre ord godt, at der i disse oplyste tider kan gøres noget på dette vigtige område.

RELATERET

Skal man have penge nok for at gifte sig?


En bid til tiden
Læs, hvad der er på ugemenuen, og få opskriften på en af tidens lækre desserter.