Anmeldelse fra Bornholms Social-Demokrat

Forfatteren Martin Andersen Nexø (1869-1954) var i sit forfatterskab meget optaget af kårene for de fattige og dårligst stillede. Han skrev både Pelle Erobreren (1906-10) og Ditte Menneskebarn (1917-21), som begge på én gang skildrer og udstiller samfundets problemer og skabte ham berømmelse uden for landets grænser. De to værker er senere blevet til spillefilm, som i 2006 blev optaget i den danske Kulturkanon.

Politisk var Martin Andersen Nexø inspireret af tidens bolsjevikiske/kommunistiske tanker; det vil sige ønsket om, at befolkningen skulle dele og eje samfundets goder i fællesskab. I arbejderavisen Bornholms Social-Demokrat kunne man i december 1921 læse en lidt lunken anmeldelse af ”Ditte Menneskebarn”.

KILDE

””Mod Stjernerne”.

Martin Andersen-Nexø:

Ditte Menneskebarn 4. Del.

Det kan siges om ”Ditte Menneskebarn”, der maa betragtes som en Pendant til ”Pelle Erobreren”, at ogsaa her er 1. Bind det bedste. Dittes Barndom var som Pelles skildret med det Mesterskab, som er Martin Andersen-Nexøs egen. Hans kendskab til Fattigdomslivet paa Landet er indgaaende, han har en lykkelig Evne til at skildre Livet, som det former sig for Barnet i de smaa Hjem. Det er saa sundt og naturligt, saa man hele Tiden føler sig i Kontakt med Virkeligheden, naar man læser om Ditte og hendes store, godmodige Stedfader, Prangeren Lars Peter.

Det sidste Bind af dette store Værk synes i mangt og meget noget ”søgt” og ”kunstigt”, og man har paa Følelsen, at Andersen-Nexø ikke saa fuldendt mestrer Emnet, naar han drager sine Personer ind paa Stenbroen.

(…)

Det sidste Værk af ”Ditte” er præget af Forfatterens politiske Omvendelse, og maaske er det af den Grund, at Ditte mangler den Maalbevidsthed i Kampen, som præger Pelle, dennes energiske Stræben mod Lyset og Stjerne.”

Normalsider:1.03'
 


Enden for Ditte Menneskebarn
Forfatteren Martin Andersen Nexø har udgivet sidste bind af romanen om den tragiske skæbne fra samfundets laveste klasse, ”Ditte Menneskebarn”.

Den socialt bevidste forfatter Martin Andersen Nexø er atter aktuel. Bogseriens fire foregående bøger har fulgt Ditte Menneskebarn fra hendes fødsel, men historiens afsluttende bog bliver grum for den godmodige pige fra underklassen.

Det fattige Menneskebarns hårde kår

I de fem bøger om Ditte har man set, hvordan en pige født uden for ægteskab forsøger at trodse sin hårde skæbne. Gennem bøgerne vokser hun op og kæmper en sej kamp for at skaffe sig selv og sine uægte børn en anstændig tilværelse. De fattige småbørns forhold er et centralt tema i bøgerne. Det er med god grund, mener forfatteren, der tidligere også har skrevet det store værk om "Pelle Erobreren".

- Da jeg havde skrevet Pelle Erobreren blev jeg klar over, at jeg var kommet alt for let til mit arbejde. Jeg havde begyndt, da drengen var otte år. Men i fattigmandsverden er den værste tid for børnene, før de bliver otte år. Og den allersværeste tid er ofte, før de overhovedet bliver født, forklarer Martin Andersen Nexø.

 

Ditte og Pelle tegner hele bunden

Både med Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren har Martin Andersen Nexø ud fra to unge skæbner tegnet et portræt af en hel samfundsgruppe og udstillet deres trange livsvilkår.

- Hvis man virkelig vil arbejde alvorligt, så kan det ikke nytte noget, at man arbejder på en enkelt skikkelse. Man må arbejde med personer, der omfatter store grupper af menneskeheden. Og således forholder det sig med Pelle og ikke mindst med Ditte, udtaler han.

Med bøgerne retter forfatteren således en skarp kritik af samfundet, der efter hans overbevisning ikke værner om de svageste.

RELATERET

Negerdans i København


Tom Kristensen aktuel igen
En af tidens største digtere og forfattere er klar med værket "Verdslige Sange". Han udforsker det kaos, som han mener, at verden står i efter verdenskrigen.