Fra Grønland til Stillehavet

Polarforskeren Knud Rasmussen var født i Grønland, talte de indfødtes sprog og kendte indgående eskimoisk kultur. Han arrangerede de syv såkaldte Thule-ekspeditioner, der havde til formål at udforske land og folk i Grønland og de tilstødende polare områder.

Følgende tekst er et uddrag fra Knud Rasmussens rejsebeskrivelse "Fra Grønland til Stillehavet" om hans 5. Thule-ekspedition fra 1921 til 1924. Bedriften og hans beretning blev regnet for så videnskabeligt vigtige, at han efterfølgende blev udnævnt til æresdoktor på Københavns Universitet.

KILDE

"(…) Det høje Fjæld, jeg staar på, og den rene Luft, der omgiver mig, giver mig Overblik, og jeg ser vort Slædespor i den hvide Sne hen over Randen af Jordens Kreds, gennem Menneskenes yderste Lande mod Nord.

Jeg ser de tusinde smaa Bopladser, der har givet Rejsen Indhold, og fyldes af en stor Glæde: Vi har mødt Æventyret, der altid venter paa den, som forstaar at gribe det, og Æventyret var alle vore brogede Oplevelser blandt Verdens mærkeligste Folk!

Langsomt har vi arbejdet os frem ad ubanede Veje, og overalt har vi øget vor Kundskab.

Hvor lange har vore Slæderejser været – vor Vej fremover, vore Jagter ind over Land og ud over islagte Have, snart efter Vildt, snart efter Mennesker? 20,000 miles, 5000 danske Mil, Jordens halve Omkreds? Hvor ligegyldigt – for det var ikke Afstandene, der betød noget for os!

I min Glæde over Slæderejsens Lod gaar mine Tanker uvilkaarligt til en Oplevelse fra Alaska, hvor alle i Foraaret ventede dristige Flyveres Besøg fra den anden Side Kloden.

Og jeg velsigner af Hjertet den Skæbne, der har ladet mig fødes i en Tid, hvor Polarforskning med Hundeslæde endnu ikke var forældet (…)"

Normalsider:1.04'
 


18.000 kilometer på slæde
Dansk polarforskning når et højdepunkt med eventyreren og videnskabsmanden Knud Rasmussen.

Den danske polarforsker Knud Rasmussen er netop hjemvendt fra et ekstraordinært togt, hvor han har slidt sig fra Grønland til Stillehavet på hundeslæde. Undervejs har han med sine kyndige medrejsende blandt andet indsamlet myter og sagn fra forskellige Inuit-stammer, beskrevet deres skikke og levevis og kortlagt det polare landskabs geologi og biologi.

 

Det videnskabelige miljø jubler. Nationalmuseet i København har modtaget 20.000 genstande fra turen, som bliver en uvurderlig kilde til at forstå områdets historie og kultur. Den populære Grønlandsfarers bedrift kan ikke undervurderes, og Københavns Universitet har derfor hædret ham med titlen som æresdoktor.

RELATERET

Guldmaske og gravfeber


Charles Lindberg
Piloten Charles Lindbergh har som den første fløjet solo over Atlanten. Derfor bliver han "Man of the Year" i USA.