Censur, sex og moral i 1920´erne
FAG: HISTORIE    MAGASIN-ÅRGANGE 1920'erne
KLASSETRIN: 7. - 9. klasse    LEKTIONER: 9-11
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

I dette forløb skal eleverne arbejde med blandt andet tekst, filmklip og refleksionsopgaver, som omhandler nye strømninger i Danmark i 1920´erne med fokus på seksualmoral.

Eleverne arbejder blandt andet med lovtekster og andre kilder til, hvordan synet på emner som seksualitet, prævention og abort var i 1920´erne og hvilke forandringer, der fandt sted. Der fokuseres på 1920´erne men gives også udblik til nogle af de forandringer, som startede i 1920 ´erne og fortsatte op igennem det. 20. århundrede, bl.a. p-pillens og abortens frigivelse. Forløbet lægger dermed op til, at eleverne også reflekterer over seksuelle handlemuligheder og rettigheder i dag.


Kompetenceområde
Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Kildearbejde:
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

Kompetencemål
Kronologi og sammenhæng:
• Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Kildearbejde:
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
• Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger

LÆRERVEJLEDNING

HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Alle elevopgaver til Magasinet – kulørt stof til eftertanke er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Equae velitio dipsae officium verum volentiores quis non pa nis milit, sus dolore namusamusam dolentia si accusdam et min pro tempor rempossi que solo tolksjdflk.