Energikrisen i 1973
FAG: HISTORIE    MAGASIN-ÅRGANGE 1970'erne
KLASSETRIN: 6. - 7. klasse    LEKTIONER: 6-7
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

I dette forløb skal eleverne arbejde med blandt andet tekst, filmklip og refleksionsopgaver, som omhandler kanonpunktet Energikrisen i 1973.


Kompetenceområde
Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Kildearbejde:
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

Kompetencemål
Kronologi og sammenhæng:
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

Kildearbejde:
• Eleven kan udvælge kilde til belysnings af historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger

LÆRERVEJLEDNING

HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Alle elevopgaver til Magasinet – kulørt stof til eftertanke er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Equae velitio dipsae officium verum volentiores quis non pa nis milit, sus dolore namusamusam dolentia si accusdam et min pro tempor rempossi que solo tolksjdflk.