Livet i 1970´erne
FAG: HISTORIE    MAGASIN-ÅRGANGE 1970'erne
KLASSETRIN: 7. - 9. klasse    LEKTIONER: 8-10
Udviklet af HistorieLab til Magasinet

I dette forløb skal eleverne arbejde med blandt andet tekst, filmklip, billeder og refleksionsopgaver, som omhandler hverdagslivet i Danmark i 1970´erne. Forløbet lægger op til, at eleverne præsenteres for en række strømninger i 1970´erne, som muligvis ikke var repræsentative for alle dele af samfundet, men som har haft en betydning for den måde, vi lever på i 2017.


Kompetenceområde
Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Kildearbejde:
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger

Kompetencemål
Kronologi og sammenhæng:
• Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Kildearbejde:
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder

LÆRERVEJLEDNING

HVORDAN BRUGER DU MAGASINET I DANSK ELLER HISTORIEUNDERVISNINGEN I UDSKOLINGEN?

Alle elevopgaver til Magasinet – kulørt stof til eftertanke er tilpasset Fælles Mål (2014). Som lærer kan du vælge, at eleverne skal arbejde med alle opgaver, men du kan også vælge enkelte opgaver ud. Til alle opgaver har vi udarbejdet specifikke læringsmål til eleverne.

Læringsmålene er inspirerede af de nye færdigheds- og vidensmål for henholdsvis dansk- og engelskfaget.

Equae velitio dipsae officium verum volentiores quis non pa nis milit, sus dolore namusamusam dolentia si accusdam et min pro tempor rempossi que solo tolksjdflk.